limppn@onet.pl

Limanowski Podokręg Piłki Nożnej,  34-600 Limanowa, ul. Zygmunta Augusta 35

NIP 737-13-53-989 ; tel.501 964 717, 512 819 072

Konto : PKO o/Limanowa ; Nr 55 1020 3453 0000 8402 0061 6797


 

HOME

 
MOBILNA AKADEMIA MŁODYCH ORŁÓW - LIMANOWA
  

Małopolski Związek Piłki Nożnej w Krakowie przy akceptacji Polskiego Związku Piłki Nożnej na wniosek Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej podjął decyzję
o powołaniu w Limanowej
Mobilnej Akademii Młodych Orłów.
 
 Inicjatywa powołania w Limanowej Mobilnej Akademii Młodych Orłów uzyskała również wsparcie organizacyjne i finansowe Burmistrza Miasta Limanowa.
 

   

BIURO PODOKRĘGU

WTOREK    - 16.00-18.00
CZWARTEK - 16.00-18.00
PIATEK     - 16.00 -18.00

 
 

design by witollds