limppn@onet.pl

Limanowski Podokręg Piłki Nożnej,  34-600 Limanowa, ul. Zygmunta Augusta 35

NIP 737-13-53-989 ; tel. 501 964 717,

Konto : PKO o/Limanowa ; Nr 55 1020 3453 0000 8402 0061 6797


WŁADZE
 
STATUT
 
HISTORIA 
 
KLUBY
 
WYNIKI I TABELE
O

PUCHAR POLSKI

 
KOMUNIKATY KOMISJI 
          DYSCYPLINY  
 
KOMUNIKATY KOMISJI 
          GIER  
 
TURNIEJE     
 

HOME

 

Aktualizacja:
29.11.2015

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI 

 29.11.2015

  XVIII PLEBISCYT -NAJPOPULARNIEJSZY PIŁKARZ I TRENER

Zarząd Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej w Limanowej uprzejmie informuje, że w  miesiącu grudniu br. zostanie oficjalnie ogłoszony XVIII Plebiscyt na :                                                                                
-        najpopularniejszego piłkarza Ziemi Limanowskiej  - 2015
-       
najpopularniejszego trenera Ziemi Limanowskiej    - 2015

W związku z powyższym  uprzejmie proszę o zgłoszenie w terminie do dnia 08.12.2015r. do udziału  w organizowanym plebiscycie  piłkarzy i trenerów  z Waszego Klubu cieszących się największą popularnością .

Zgłoszenie z akceptacja Prezesa Klubu  można przesłać na adres Podokręgu pocztą elektroniczną lub  przesyłką pocztową.

Zgłoszeni przez Kluby Sportowe piłkarze i trenerzy  będą nominowani przez Limanowski Podokręg do udziału w Plebiscycie. (druk zgłoszeniowy)

 28.11.2015

  XXII HALOWE MISTRZOSTWA LIMANOWSKIEGO PPN

Tradycyjnie, na przełomie grudnia i stycznia Limanowski PPN organizuje Mistrzostwa LPPN w halowej piłce nożnej.
W tym roku Turniej organizowany już po raz 22 odbędzie się  w niżej wymienionych kategoriach wiekowych:

Kategoria wiekowa Rocznik
   
juniorzy starsi od  01.01.1997  do 31.12.1998
juniorzy młodsi od  01.01.1999  do 31.12.2000
trampkarze od  01.01.2001 do 31.12.2002
młodzicy od  01.01.2003 do 31.12.2004
orliki od  01.01.2005 do 31.12.2006
żaki od  01.01.2007 do 31.12.2008
skrzaty od  01.01.2009 do 31.12.2010
REGULAMIN DRUK ZGŁOSZENIOWY OŚWIADCZENIE RODZICÓW

 Zgłoszenia drużyn do udziału w turnieju, w podziale na poszczególne kat. wiekowe wg. załączonego wzoru należy przesłać do Podokregu przesyłką pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej  w terminie do dnia 08.12.2015r.
Sprawa dotrzymania w/w terminu zgłoszenia drużyn do udziału w turnieju jest bardzo ważna w celu rezerwacji hali sportowej.

Drużyny, które w kat. wiekowych : juniorów starszych, juniorów młodszych, trampkarzy, młodzików, orlików i żaków zajmą 1 miejsce w turnieju reprezentować będą Limanowski Podokręg w turniejach halowych o mistrzostwo OZPN Nowy Sącz.

Na podstawie  poniesionych w ubiegłym roku kosztów organizacji turnieju, ustala się wysokość wpisowego od jednej drużyny w kwocie:
- turnieje eliminacyjne w kwocie 60.oo zł.,
- turnieje finałowe w kwocie 50.oo zł.

Udział w turnieju drużyn w kat. skrzatów – bez opłaty wpisowego.

 26.11.2015

  MONOGRAFIA LIMANOWSKIEGO PPN

W siedzibie Limanowskiego Podokręgu do nabycia jest książka "30 lat LPPN" zawierająca m.in. historię praktycznie wszystkich klubów z powiatu limanowskiego. Chętnych prosimy o kontakt. Koszt książki : 30 zł.

 24.11.2015

  PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ

W zakładce "Galeria" ponad 400 zdjęć z uroczystości XXX-lecia Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej.

 22.11.2015

  30 LAT LIMANOWSKIEGO PODOKRĘGU.

W dniu 22 listopada w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej odbyły się uroczyste obchody 30-lecie Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej. Uroczystość poprzedzona została mszą św. w bazylice limanowskiej.
Poniżej podsumowanie 30 lat LPPN, które podczas uroczystości przedstawił Prezes LPPN P. Stanisław Strug

Szanowni Państwo!
Jubileusz 30 – lecia działalności Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej
w Limanowej jest okazją do dokonania oceny dotychczasowej działalności i uzyskanych osiągnięć, a także określenia zadań i celów na przyszłość.

Kiedy w 1984r. kierowany przez Aleksandra Giertlera Zarząd Okręgowego
Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu powierzył mi pełnienie funkcji Wiceprezesa OZPN, postanowiłem podjąć działania w kierunku zorganizowania struktury organizacyjnej skupiającej wszystkie kluby piłkarskie Ziemi Limanowskiej. Zadanie nie było łatwe do wykonania, bowiem drużyny piłkarskie z terenu powiatu limanowskiego; Turbacz Mszana Dolna, Orkan Szczyrzyc, Zenit Kasinka Mała i Orkan Poręba Wielka  od lat brały udział w rozgrywkach prowadzonych przez Podhalański Podokręg Piłki Nożnej w Nowym Targu, a Limanovia Limanowa, Harnaś Tymbark i Gorce Kamienica w rozgrywkach prowadzonych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Nowym Sączu .
W pozostałych miejscowościach działały głównie Koła Ludowych Zespołów Sportowych , które nie brały udziału w związkowych rozgrywkach piłkarskich.
Brak było:  boisk piłkarskich, sprzętu sportowego, kadry trenerskiej, a wiele miejscowości stanowiło białe plamy na piłkarskiej mapie. Mimo tych trudności, na zorganizowanym  w dniu 28.06.1985r.spotkaniu działaczy sportowych i sędziów piłkarskich podjęto decyzję o powołaniu w Limanowej Delegatury OZPN w Nowym Sączu.
Decyzja o utworzeniu w Limanowej Delegatury OZPN dała możliwość samodzielnego prowadzenia w ramach struktur związkowych regularnych rozgrywek piłkarskich, które w sezonie 1985/1986 rozpoczęto od Kl”C” i trampkarzy.
W pierwszych prowadzonych samodzielnie przez Limanowską Delegaturę
OZPN rozgrywkach o mistrzostwo klasy „C” wystartowało 9 drużyn: KS „Harnaś” II Tymbark, LZS „Płomień” Łososina Górna, KS „Limanovia” II, LZS LDG Laskowa, LZS „Tęcza” RSZiZb.Limanowa, LZS „Olimpia” Pisarzowa, LZS „Wierchy” Pasierbiec oraz LZS „Łosoś” Łososina Dolna i LZS „Zyndram” Łącko, natomiast w kategorii trampkarzy zagrało pięć zespołów: KS „Harnaś” II Tymbark, LZS „Olimpia” Pisarzowa, LZS „Płomień” Łososina Górna, LZS „Wierchy” Pasierbiec,  i KS „Limanovia” II.
Z biegiem lat powstawały nowe kluby sportowe, budowano nowe boiska piłkarskie, co dało  możliwość tworzenia nowych grup rozgrywkowych, a przede wszystkim przekształcenia Delegatury OZPN w Limanowski Podokręg Piłki Nożnej co nastąpiło w dniu 4.12.1992r.na Walnym Zebraniu sprawozdawczym Limanowskiej Delegatury .
Przekształcenie Limanowskiej Delegatury OZPN w Limanowski Podokręg
Piłki Nożnej dało możliwość samodzielnego prowadzenia począwszy od sezonu 1993/94  rozgrywek piłkarskich w Kl „B” z automatycznym awansem mistrza klasy „B” do nowosądeckiej Kl”A” oraz w Kl „C” i rozgrywek juniorów i trampkarzy.
W kolejnych latach nadal powstawały nowe kluby sportowe oraz nowe obiekty piłkarskie, a kluby piłkarskie Ziemi Limanowskiej prezentowały coraz wyższy poziom organizacyjny i sportowy, w tej sytuacji Zarząd Limanowskiego Podokręgu w dniu 04.07.2001r. podjął uchwałę o utworzeniu począwszy pod sezonu rozgrywek 2001/2002 limanowskiej klasy „A” seniorów z automatycznym awansem mistrza limanowskiej klasy „A” do klasy okręgowej. Sama uchwała Zarządu Podokręgu nie dawała podstawy do utworzenia Klasy „A” a jedynie do podjęcia usilnych starań w OZPN Nowy Sącz  a następnie w MZPN w Krakowie .
Po pięciu latach starań dzięki akceptacji Prezesa MZPN Pana Ryszarda Niemca na podstawie stosownej uchwały Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej począwszy od sezonu 2006/2007 Limanowski Podokręg prowadzi samodzielnie rozgrywki w Kl „A” z automatycznym awansem mistrza kl „A” do klasy okręgowej / V ligi/, ponadto prowadzi rozgrywki w Kl” B” , I i II lidze juniorów i trampkarzy a w ostatnich latach w I i II lidze młodzików w lidze orlików, żaków i skrzatów.
W chwili powstawania Delegatury na terenie jej działania znajdowało się tylko siedem boisk piłkarskich, które posiadały: Limanovia, Harnaś Tymbark, Turbacz Mszana Dolna, Orkan Szczyrzyc, Gorce Kamienica, Zenit Kasinka Mała i Orkan Poręba Wielka. Do dziś natomiast na terenie Podokręgu wybudowano i przekazano do użytku 21 boisk piłkarskich, są to boiska w: Pasierbcu, Limanowej / Łososinie Górnej/, Słopnicach, Jodłowniku, Laskowej, Rupniowie, Dobrej, Ujanowicach, Siekierczynie, Mszanie Górnej, Zalesiu, Mordarce, Świdniku, Jaworznej, Olszówce, Kasinie Wielkiej, Skrzydlnej, Rabie Niżnej, Pisarzowej, Starej Wsi oraz w Limanowej / boisko Pod Szpitalem”/.W ostatnich latach  zmodernizowano stadion piłkarski Limanovii, który aktualnie odpowiada wymogom licencyjnym dla klubów II ligi, w bieżącym roku zmodernizowano stadion piłkarski wraz z zapleczem w Szczyrzycu, wybudowano nowoczesne zaplecze boiska piłkarskiego w Mszanie Górnej oraz  dokonano remontu kapitalnego boiska piłkarskiego  w Pasierbcu.
W Imieniu Zarządu Limanowskiego Podokręgu, Prezesów Klubów oraz działaczy piłkarskich pragnę wyrazić serdecznie podziękowanie Burmistrzom Miast oraz wójtom gmin powiatu limanowskiego za ogromne zaangażowanie  środków budżetowych w budowę i modernizacje obiektów piłkarskich oraz za pomoc organizacyjną i finansową w  prowadzeniu przez kluby sportowe bieżącej działalności. Z perspektywy minionych 30 lat możemy stwierdzić, że utworzenie w 1985r.struktury organizacyjnej skupiającej kluby piłkarskie Ziemi Limanowskiej przyniosło zamierzone efekty.
Dziś na Limanowszczyznie działa 29 klubów piłkarskich  oraz 4 akademie piłkarskie. W prowadzonych w sezonie 2015/16 przez Limanowski Podokręg rozgrywkach piłkarskich bierze udział 99 drużyn we wszystkich kategoriach wiekowych od seniorów do skrzatów, 7 drużyn piłkarskich bierze udział w rozgrywkach klasy okręgowej, oraz 1 drużyna w IV lidze i 1 drużyna w małopolskiej lidze juniorów starszych. Do kadry Małopolski coraz częściej powoływani są zawodnicy reprezentujący kluby sportowe Ziemi Limanowskiej.
Piłka nożna to dzieło tworzone przez grono oddanych ludzi – zawodników, trenerów, sędziów, i działaczy społecznych, dlatego też chciałbym wyrazić wielki szacunek i podziękowanie: działaczom, sędziom, trenerom, piłkarzom, kibicom, sponsorom, samorządowcom i wielu anonimowym działaczom, którzy tworzyli na Ziemi Limanowskiej drużyny piłkarskie  i Limanowski Podokręg.

Szanowni Państwo!
Staraniem Zarządu Limanowskiego Podokręgu, przekazujemy  Państwu w dniu dzisiejszym Monografię 30 – lecia działalności Limanowskiego Podokregu oraz zrzeszonych w nim klubów sportowych. Celem monografii jest przybliżenie historii piłkarstwa limanowskiego i  zaprezentowanie Klubów Sportowych Ziemi Limanowskiej. Stanęliśmy przed niezwykle trudnym zadaniem. Nie było bowiem łatwo odtworzyć najważniejszych wydarzeń minionych trzydziestu lat. Odchodzą ludzie, brakuje dokumentów, przeszłość zaciera się w pamięci. Jeżeli kogoś pominęliśmy, o kimś zapomnieliśmy – niech nam wybaczy.
Szczególnie serdecznie dziękuję Panu Józefowi Królowi – Prezesowi AKS „Ujanowice” za ogromny  wkład pracy w  opracowanie monografii.

W "Galerii kilkanaście zdjęć z obchodów 30-lecia. Wkrótce pełna  foto-dokumentacja z uroczystości.

 17.11.2015

  Z KART HISTORII LPPN - PLEBISCYTY

W zakładce "Plebiscyty" pojawiła się informacja o Plebiscytach na Najpopularniejszego Piłkarza, Trenera i Działacza Ziemi Limanowskiej od roku 1998. Zapraszamy do zapoznania się.

 10.11.2015

  Z KART HISTORII LPPN 1985-2015

W zakładce "Historia" pojawiła się historia Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej od czasu powstania aż po dzień dzisiejszy. Jest to fragment książki, która zostanie zaprezentowana podczas obchodów 30-lecia LPPN w przyszłym tygodniu.

 08.11.2015

  Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU

W "Galerii" kilkanaście zdjęć z Turnieju "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku". M.in. zdjęcia zwycięzców z poszczególnych kategorii.
Dziękujemy wszystkim ekipom za udział.

 07.11.2015

 FINAŁ POWIATOWY TURNIEJU - Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU

W dniu dzisiejszym w hali sportowej ZSS nr 3 w Limanowej odbyły się Finały Powiatowe XVI edycji Turnieju "Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku".
W kategorii U12 - dziewcząt najlepszą okazała się SP Laskowa.
W kategorii U10 oraz U12 chłopców MUKS Halny Kamienica
W kategorii U8 chłopców UKS Olimpijczyk Tymbark.
Wyżej wymienione drużyny awansowały do Finału Wojewódzkiego, który w dn. 30-31.03.2016r. odbędzie się w Krakowie.
Jutro kilkanaście fotek z dzisiejszego turnieju.
                  
wyniki turnieju      -       klasyfikacja strzelców

 05.11.2015

 FINAŁ POWIATOWY - Z PODWÓRKA NA STADION

Prezentujemy harmonogram finału powiatowego turnieju "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku" /pobierz/.
Turniej ten rozegrany zostanie w sobotę 07.11.2015r. w hali ZSS nr 3 w Limanowej przy ul. Jordana wg harmonogramu.

 26.10.2015

 LIMANOVIA W MAŁOPOLSKIEJ LIDZE JUNIORÓW MŁODSZYCH!

Po dwukrotnym pokonaniu "Dunajca" Ostrowsko (5:1 oraz 1:0) , drużyna MKS Limanovia Indeco MOS Pl awansowała do Małopolskiej Ligi Juniorów Młodszych.

 26.10.2015

 ZALESIANKA WYGRYWA RUNDĘ JESIENNĄ W A KLASIE!

Po rundzie jesiennej w "A" Klasie na czele rozgrywek drużyna "Zalesianki" Zalesie.
W
"B" Klasie prowadzi po rundzie jesiennej drużyna "Ostra" Olszówka Raba Niżna.

W
I Lidze juniorów jesień dla "Sokoła" Słopnice (7 listopada 1 kolejka rundy wiosennej).
II Liga Juniorów i jesienne prowadzenie "Olimpii" Pisarzowa.

W
I Lidze Trampkarzy na czele MKS Limanovia, a tuż za nią "Turbacz" Mszana Dolna.
II Liga Trampkarzy dla "Ostrej" Olszówki Raba Niżna.

W
Młodzikach odpowiednio - I Liga - prowadzi KS Tymbark przed Halnym Kamienica, a w II Lidze - prowadzi Sokół Słopnice przed Zalesianką Zalesie.

Liga Orlików - w trwających rozgrywkach jak na razie najlepiej radzą sobie zawodnicy Dobrzanki Dobra i Orkana Szczyrzyc, natomiast w Lidze Żaków lideruje KS Mordarka.
W
Lidze Skrzatów prowadzi AP Mam Talent.

 24.10.2015

 TERMINARZ  RUNDY WIOSENNEJ I LIGI JUNIORÓW

W zakładce "Wyniki i tabele" pojawił się pełny terminarz spotkań I Ligi Juniorów na rundę wiosenną sezonu 2015/2016.
Przypominamy iż 1 kolejka rundy wiosennej zostanie rozegrana już
7 listopada 2015r.

 22.10.2015

 KOMUNIKAT KOMISJI GIER

Komisja Gier podjęła decyzję o rozegraniu jesienią - dokładnie
7 listopada 2015r. 1 kolejki rundy wiosennej w I Lidze Juniorów.

Poniżej zestaw par oraz godziny rozpoczęcia spotkań:
Ostra Olszówka Raba Niżna - Sokół Słopnice (godz.11.00)
Orkan Niedźwiedź - Zalesianka Zalesie (godz.11.00)
Jaworzanka - Jodłownik (godz.11.00)
Turbacz - Dobrzanka (godz. 9.30)
Zenit Kasinka Mała - Witów Mszana Górna (godz. 11.00)
KS Tymbark - Laskovia (godz. 9.30)

 21.10.2015 - MINUTA CISZY

 W związku z tragiczną śmiercią w czasie  rozgrywanego meczu piłkarskiego Wiceprezesa i zawodnika LKS Mordarka Ś.p. Adama Szubryta  -

Wszystkie mecze piłkarskie w dniach 24 i 25.10.2015r.  dla których organem prowadzącym jest Limanowski Podokręg Piłki Nożnej zostaną poprzedzone minutą ciszy.

 

 ADAM SZUBRYT - WICEPREZES I PIŁKARZ LKS MORDARKA NIE ŻYJE

W dniu dzisiejszym zmarł nagle Wiceprezes i piłkarz LKS Mordarka - Adam Szubryt.

Od wielu lat związany z klubem LKS Mordarka i bardzo zaangażowany w rozgrywki Limanowskiej Ligi Futsalu, gdzie grał w barwach Banku Spółdzielczego.

 

Rodzinie Adama
wyrazy głębokiego współczucia składa
Zarząd Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dn. 21.10.2015r.(środa) o godz. 13.00  w Mordarce

 19.10.2015

 MKS LIMANOVIA - BARAŻE O MAŁOPOLSKĄ LIGĘ JUNIORÓW MŁODSZYCH

MKS Limanovia w spotkaniach barażowych o wejście do Małopolskiej Ligi Juniorów Młodszych spotka się z drużyną "Dunajec" Ostrowsko.
Poniżej terminy spotkań:
Dunajec Ostrowsko - Limanovia Indeco MOS Pl - 21.10.2015 - godz.15.30
Limanovia Indeco MOS Pl - Dunajec Ostrowsko - 24.10.2015 - godz.15.00

 11.10.2015

 ZALESIANKA NADAL LIDEREM - JESIEŃ DLA OSTREJ

Zalesianka Zalesie po wyjazdowym zwycięstwie nad Mordarką nadal na czele limanowskiej A Klasy.
B Klasa zakończyła w dniu dzisiejszym rundę jesienną. Liderem w tej lidze Ostra Olszówka Raba Niżna.

Zalesianka (A Klasa)
i Ostra Olszówka Raba Niżna (B Klasa) to jedyne seniorskie drużyny w Limanowskim Podokręgu, które nie zaznały jeszcze goryczy porażki.

 09.10.2015

ZAPROSZENIE DO JESIENNO - ZIMOWEJ LIGI FUTSALU

Istnieje możliwość zgłoszenia się jeszcze do działającej od kilku lat Limanowskiej Ligi Futsalu.
W szczególności przyjmowane są drużyny do
Ligi U-10 (2005 i młodsi) oraz Liga U-14 (rocznik 2001-2004).
Wiecej szczegółów o w/w rozgrywkach na stronie Organizatora : www.futsalima.pl lub tel. 660 444 292

 17.09.2015

KOMUNIKAT WG/R8 OZPN NOWY SĄCZ

W zakładce "Komunikaty" znajduje się Komunikat Wydziału Gier OZPN Nowy Sącz dotyczący uzupełnienia Regulaminów rozgrywek i przepisów PZPN

 16.09.2015

PUCHAR POLSKI NA SZCZEBLU LIMANOWSKIEGO PPN DLA "SOKOŁA"

W dniu dzisiejszym rozegrany został na stadionie MKS Limanovia Limanowa mecz finałowy Pucharu Polski na szczeblu Limanowskiego PPN pomiędzy Sokołem Słopnice a Płomieniem Limanowa.

Mecz zakończył się zwycięstwem zawodników
Sokoła Słopnice 2:1.

 12.09.2015

AP LIMANOVIA Z II MIEJSCEM W TURNIEJU "LIMANOWA CUP 2015"

W dniu dzisiejszym rozegrany został w Limanowej turniej dla zawodników z rocznika 2006 pn.
II Limanovia Cup 2015.

W gronie 12 zespołów wystąpiły 4 drużyny z Podokręgu Limanowskiego.

I miejsce przypadło
Sandecji Nowy Sącz.
Na II pozycji uplasowała sie
AP Limanovia Biała,
a na III -
MFK Dolny Kubin.

Pozostałym naszym drużynom
AP Limanovia Niebieska, Mordarka, Sokół Słopnice - nie udało się awansować do ćwierćfinałów.

Komplet wyników na stronie www.futsalima.pl

 27.08.2015

PUCHAR POLSKI - PŁOMIEŃ WYGRYWA Z AKS UJANOWICE

W meczu półfinałowym Pucharu Polski na szczeblu Limanowskiego PPN Płomień Limanowa pokonał na wyjeździe AKS Ujanowice 4:2 i zagra w finale z Sokołem Słopnice.

 24.08.2015

LIGA ORLIKÓW, ŻAKÓW I SKRZATÓW

Powoli wkraczamy w początek rywalizacji w Ligach Orlików, Żaków i Skrzatów.
W zakładce
"Formularze" znajduje się druk protokołu meczowego dla w/w Lig. Gospodarzy poszczególnych spotkań lub turniejów prosimy bardzo o terminowe (do 3 dni po spotkaniu) przesyłanie wypełnionych druków do siedziby LPPN. Do zainteresowanych drużyn wysłane zostaną dzisiaj nr tel. kontaktowych trenerów z Ligi Orlików, Żaków i Skrzatów.

 13.08.2015

KONFRONTACJE PRZEDMECZOWE

Komisja Gier Limanowskiego PPN informuje, że począwszy od sezonu rozgrywek jesień 2015 na podstawie Uchwały Zarządu OZPN w Nowym Sączu we wszystkich klasach rozgrywkowych przywrócony zostaje obowiązek przeprowadzenia przez sędziów zawodów konfrontacji zawodników.
W związku z powyższym wszyscy zawodnicy obowiązkowo muszą posiadać dokument tożsamości w celu okazania sędziemu.

 18.06.2015

Komunikaty MZPN - czerwiec 2015

W zakładce "Komunikaty" aneksy do regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo:
- Małopolskiej ligi juniorów starszych i młodszych na sezon 2014/2015,
- aneks do regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich Juniorów, trampkarzy i młodzików MZPN na sezon 2014/2015
Aneksy zatwierdzone zostały uchwałą Prezydium MZPN z dnia 12.06.2015r.

Zasadnicze postanowienia:
- po zakończonym sezonie 2014/2015 z małopolskiej ligi juniorów starszych do niższych klas rozgrywkowych spadają 2 drużyny zajmujące  w końcowej tabeli najniższe miejsca / 13,14/
- ilość drużyn spadających może ulec zwiększeniu o jedną drużynę jeśli mistrz MLJSt. nie awansuje do Centralnej Ligi Juniorów, o ilość drużyn spadających z CLJ , a przynależnych terytorialnie do MZPN.
- małopolska liga juniorów starszych w sezonie rozgrywkowym 2015/2016 zostaje powiększona do 16 drużyn.

 09.06.2015

REORGANIZACJA ROZGRYWEK W WOJEWÓDZKICH LIGACH MŁODZIEŻOWYCH W SEZONIE 2015/2016

Na posiedzeniu Wydziału Szkolenia i Rady Trenerów MZPN podjęte zostały ustalenia dotyczące wojewódzkich rozgrywek młodzieżowych juniorów, trampkarzy i młodzików w sezonie 2015/2016.

Najważniejszą decyzją jest ustanowienie Małopolskiej Ligi Trampkarzy i Małopolskiej Ligi Młodzików w cyklu całorocznym, systemem jesień-wiosna. W obu ligach występowałoby po 12 drużyn.
Przyjęto też zasadę, że w ligach wojewódzkich jeden klub może być reprezentowany tylko przez jedną drużynę. W ligach niższych ta zasada nie obowiązuje. (
więcej)

BIURO PODOKRĘGU

WTOREK    - 16.00-18.00
CZWARTEK - 16.00-18.00
PIATEK     - 16.00 -18.00

Mapa Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej


XVI edycja
Z PODWÓRKA NA STADION
O PUCHAR TYMBARKU

 

 
  EXTRANET
 
REGULAMINY
 
KOMUNIKATY
 
FORMULARZE
 
PLEBISCYTY
 
GALERIA
 
 LINKI
 
 KONTAKT
 

  

 

     POGODA

 


 

 

 

design by witollds